Begrijpend lezen groep 5

Kinderen in groep 5 zijn als het goed is al enkele jaren bezig met lezen. De basis zit er dan ook bij de meesten wel in. Als je een groep-5 leerling een tekst voorlegt zal het kind deze feilloos kunnen lezen. Maar snapt het kind ook wat er staat? Met andere woorden is het niveau begrijpend lezen voldoende? Dat is vaak een heel ander verhaal. Sommige kinderen zijn zo bezig met goed te lezen welke woorden en zinnen er staan dat de inhoud van de tekst ze geheel of gedeeltelijk ontgaat. Als dat bij jouw kind of bij een kind in je groep het geval is dan kan Smartie begrijpend lezen voor groep 5 uitkomst bieden.

Begrijpend lezen is belangrijk

Een kind dat niet goed kan lezen beleeft er vaak ook geen plezier aan. Maar het is wel een vaardigheid die aangeleerd kan worden. Nadat in de eerste jaren van de basisschool de basis wordt gelegd om goed te lezen, komt vanaf groep 5 meer de nadruk te liggen op begrijpend lezen. Het is in dit en volgende jaren dat een kind een voorkeur ontwikkelt voor bepaalde soorten boeken en verhalen. Dat kan alleen als het kind goed begrijpt wat er staat in een tekst. Maar los van lezen voor het plezier wordt lezen ook op andere vlakken steeds belangrijker. Het volgen van series op TV of online in andere talen met ondertiteling bijvoorbeeld.

Extra training kan een kind helpen

Sommige kinderen hebben niet genoeg aan klassikaal onderwijs als het om begrijpend lezen gaat. Wanneer je als docent of ouder merkt dat een kind op dit punt wel wat extra hulp kan gebruiken dan is er Smartie. Smartie brengt lesboekjes uit op het juiste niveau. Hiermee kan een kind in zijn eigen tempo het begrijpend lezen oefenen. Spelenderwijs leert een kind om teksten beter te interpreteren in plaats van alleen puur de woorden en zinnen te lezen. Als een kind snapt wat er staat en dit in zijn eigen woorden kan navertellen dan zijn er flinke stappen gemaakt.

De ideale lesmethode voor scholen

Als kinderen in groep 5 bijles nodig hebben in begrijpend lezen dan kan het leersysteem van Smartie uitkomst bieden. Scholen kunnen de boekjes als PDF aanschaffen. Hierin zit dan het recht om het materiaal aan meerdere leerlingen aan te bieden. De exacte voorwaarden staan in de koopovereenkomst. Sinds eind 2022 is er ook het online platform van Smartie. Hier kunnen kinderen achter de computer bijlessen volgen in onder andere begrijpend lezen. Dit kan zowel op school als thuis met behulp van een computer of tablet. De vorderingen van het kind worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). De lesstof sluit aan bij de toetsing zoals die wordt aangeboden door onder andere Cito, DIA en IEP.

Leg de juiste basis voor begrijpend lezen

Voor goed begrijpend leren lezen geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Een kind dat al in de eerste jaren van de basisschool deze vaardigheid goed onder de knie krijgt zal daar de rest van zijn leven groot voordeel van hebben. Ook voor kinderen met dyslexie kunnen de trainingen van Smartie nuttig zijn. Ondanks de handicap met lezen leert het kind op die manier zo goed mogelijk teksten te begrijpen. Op die manier kan hij zich ook tijdens een latere studie en baan prima reden.