Begrijpend lezen groep 4

Begrijpend lezen groep 4

In de tweede helft van groep drie maakten kinderen kennis met begrijpend lezen en dit onderdeel blijft belangrijk in groep vier. Tekstbegrip is een belangrijke vaardigheid waar vaak veel aandacht aan wordt besteed in de klas.

In groep vier maken kinderen aan het einde van het schooljaar een Cito-toets begrijpend lezen en gedurende het jaar maken ze ook twee Cito-toetsen technisch lezen. U kunt deze vaardigheden thuis oefenen met uw kind door gebruik te maken van een oefenboek.

Verschil technisch lezen en begrijpend lezen

Technisch lezen en begrijpend lezen zijn twee verschillende vaardigheden die uiteraard allebei met lezen te maken hebben. Bij technisch lezen gaat het vooral om het omzetten van geschreven tekst in gesproken woord.

Wanneer een kind een boekje heeft, kan het de woorden van het papier voorlezen en worden klanken correct uitgesproken. Deze vaardigheid betekent niet dat kinderen de tekst ook echt begrijpen en dat ze de verbanden in de tekst snappen. Begrijpend lezen focust hierop en gaat over verbanden leggen en tekstbegrip.

Wat leren kinderen in groep 4

In groep vier gaan kinderen verder met de stof die ze in groep drie al hebben geleerd over begrijpend lezen. Ze gaan aan de slag met korte teksten waarover ze vragen moeten beantwoorden.

Dit kan gaan over de inhoud van de tekst, zoals het kiezen van een passende titel of het vormen van een verhaaltje aan de hand van een aantal zinnen. Ook leren kinderen om het juiste woord op een lege plek in het verhaal in te vullen. Voor al deze oefeningen is het noodzakelijk dat ze de inhoud goed begrijpen.

Owl Age12 3

De Cito-toets begrijpend lezen

De Cito-toets begrijpend lezen bestaat zowel uit vragen over de inhoud van de tekst als invulvragen waarbij een ontbrekend woord moet worden gekozen. Over het algemeen gaat het om meerkeuze vragen met vier opties en in sommige gevallen meer keuzemogelijkheden.

Alle vragen die gesteld worden, toetsen hoe goed de kinderen de tekst begrijpen. Wanneer ze de verbanden tussen zinnen begrijpen, kunnen ze namelijk het juiste woord op de lege plek zetten of de vraag correct beantwoorden.