Begrijpend lezen groep 4

Een kind in groep 4 heeft de basisprincipes van lezen als het goed is onder de knie. In deze groep wordt daarom steeds meer de nadruk gelegd op begrijpend lezen. Het kind leert niet alleen om woorden te onderscheiden en zinnen te lezen maar ook om te begrijpen wat er staat. Het ene kind pikt dit sneller op dan het andere. Vooral kinderen met een taalstoornis zoals dyslexie hebben moeite met het goed lezen van woorden en daardoor ook met het begrijpen van de tekst. Smartie helpt kinderen het begrijpend lezen te trainen.

Lezen op het juiste niveau

Het is belangrijk dat een kind een goed leesniveau heeft. Dat een kind kan lezen is belangrijk. Maar dat een kind het begrijpend lezen goed onder de knie heeft is minstens zo belangrijk. Een kind dat goed begrijpt wat het leest zal veel meer plezier in lezen hebben. Daardoor kan het kind meer kennis opdoen, want lezen is natuurlijk niet alleen belangrijk bij het lezen van kinderboeken. Wanneer je als ouder of leerkracht merkt dat een kind een leesachterstand heeft dan kan het bijles materiaal van Smartie uitkomst bieden. Het kind kan zowel met de boekjes als via het online platform zijn leesvaardigheid trainen.

Aansluiting bij het LVS

Scholen gebruiken een leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin worden de vorderingen per leerling bijgehouden. De lesmethode van Smartie sluit hier prima bij aan. Dat geldt ook voor de verschillende eindtoetsen die scholen gebruiken. Zowel Cito als IEP en andere toetsen passen prima in de wijze waarop de eindtoetsen worden uitgevoerd. Het kind zal de vraagstelling dus goed kunnen herkennen en kan zonder problemen een goede score halen.

Begrijpend lezen is belangrijk

Een kind dat graag en goed leest zal daar later veel voordeel van hebben. Lezen is immers enorm belangrijk. Bij het doen van een vervolgopleiding en daarna in een baan. Zelfs als je met je handen werkt zal je toch regelmatig moeten lezen. Werkinstructies, uitleg over materialen en machines, het staat allemaal op schrift. Goed begrijpend kunnen lezen is dan een vaardigheid waar je heel veel aan hebt. En als je zelf instructies moet schrijven voor anderen dan is het natuurlijk nog veel belangrijker dat je dat op een begrijpelijke manier kunt doen. Op de basisschool leren kinderen hier de grondbeginselen van. Door in groep 4 en de daaropvolgende groepen goed te leren lezen krijgt de leerling de juiste basis mee voor de toekomst.

Benut kansen met Smartie begrijpend lezen

Als ouder of leerkracht is het soms lastig om een kind individueel te trainen op begrijpend lezen. Goed lesmateriaal is daarbij heel belangrijk. Dit lesmateriaal kun je eenvoudig online bestellen. Speciaal voor scholen zijn de boekjes in PDF beschikbaar. Je kunt ze dan met één aankoop voor meerdere leerlingen gebruiken. Omdat Smartie bijlesmateriaal ook voor particulieren beschikbaar is kun je als ouder de boekjes online bestellen om samen met je kind het begrijpend lezen te oefenen. Je kunt de boekjes los bestellen maar ze zijn er ook in een voordelige set. Het lesmateriaal is er voor de groepen 3 tot en met 8.