Begrijpend lezen groep 3

Kinderen beginnen in groep 3 serieus met lezen. Vandaag de dag leren kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool vaak al wat woordjes. De meesten kunnen hun naam schrijven, de namen van broertjes, zusjes en vriendjes en wellicht nog wat andere woorden. Vanaf groep 3 wordt het serieus. Hier wordt de basis gelegd voor lezen en schrijven. Als het gaat om lezen dan gaat het niet alleen om het kunnen onderscheiden van woorden. Het kind leert ook begrijpend lezen. Begrijpen wat je leest is immers nog veel belangrijker dan woorden foutloos kunnen schrijven of kunnen zien dat een woord goed of fout is gespeld.

Begrijpend lezen is belangrijk voor de rest van je leven

Bij Smartie weten we hoe belangrijk begrijpend lezen is. De rest van je leven heb je hiermee te maken. Alleen als je een tekst die je leest ook snapt kun je er iets mee. Je kunt het verhaal in een boek volgen, maar ook een instructie voor je werk lezen of een bijsluiter bij medicijnen op de juiste manier interpreteren. Natuurlijk hoeft een kind in groep 3 deze vaardigheden nog niet te beheersen. Maar de basis wordt wel gelegd. Als een kind in de eerstes groepen van het basisonderwijs het lezen goed onder de knie krijgt dan heeft hij daar de rest van zijn leven profijt van.

Ondersteunen van de leesvaardigheid

Sommige kinderen zijn een natuurtalent als het om lezen gaat. Deze kinderen vinden lezen vaak ook leuk en verslinden het ene boek na het andere. Maar er zijn ook kinderen voor wie lezen ‘moeten’ is. Het is een vaardigheid die ze zich verplicht eigen moeten maken omdat ze die de rest van hun leven nodig hebben. Juist voor deze groep kinderen kan het nodig zijn om het begrijpend lezen te ondersteunen. Met Smartie kan het kind in zijn eigen tempo oefenen met lezen. De boekjes en ook het online platform van Smartie bieden hiervoor volop mogelijkheden. Uiteraard is de lesstof toegesneden op het niveau van het kind.

Aansluiting bij leerlingvolgsystemen

Basisscholen maken gebruik van leerlingvolgsystemen. Hierin worden de vorderingen per leerling bijgehouden. Ook wordt er les gegeven op een zodanige wijze dat de kennis aansluit bij de eindtoets die in groep 8 op het programma staat. De wijze van training met Smartie sluit aan bij verschillende systemen, waaronder IEP en Cito. Het kind wordt dus goed voorbereid op deze toetsen. Door al vanaf groep 3 aandacht te besteden aan begrijpend lezen ontwikkelt het kind een goede taalvaardigheid. Daar heeft het kind zijn verdere leven voordeel van.

Ontdek de begrijpend lezen training van Smartie

Wil je het begrijpend lezen van je kind trainen? Ontdek dan de handige lesmethode van Smartie. Je kunt de boekjes als school aanschaffen in PDF met een onbeperkte licentie. Je kunt ze dan in je groep gebruiken zodat alle kinderen er profijt van hebben. Maar ook ouders kunnen de boekjes kopen om de leesvaardigheid van hun kind te stimuleren. Smartie begrijpend lezen is er voor de groepen 3 tot en met 8.