Begrijpend lezen cito

Begrijpend lezen cito

Begrijpend lezen maakt een belangrijk deel uit van de cito in de bovenbouw van de basisschool. Bij begrijpend lezen gaat het er niet zozeer om dat uw kind technisch correct en vlot kan lezen, maar dat hij of zij begrijpt wat er in de tekst staat. Het gaat dus om tekstbegrip en dat is een vaardigheid waarop in het dagelijks leven veelvuldig een beroep wordt gedaan.

Op school, bij vrijwel alle vakken, maar ook in de wereld om ons heen. Dagelijks wordt het tekstbegrip van uw kind op de proef gesteld. Begrijpend lezen wordt dan ook als een vaardigheid gezien die in hoge mate het schoolsucces van uw kind kan voorspellen.

Tekstbegrip in de cito

Het zal u dan ook niet verbazen dat begrijpend lezen een belangrijke rol speelt in de cito. In de bovenbouw maakt uw kind tweemaal per jaar een Citotoets, waarbij de Entreetoets in groep 7 en de Centrale Eindtoets in groep 8 in hoge mate bepalend zijn voor het schooladvies voor uw kind voor de middelbare school.

Omdat in deze toetsen het begrijpend lezen een grote rol speelt, is het van belang dat uw kind hier geen achterstand of hiaten in heeft. Is dat wel het geval of heeft uw kind moeite met begrijpend lezen en wilt u graag helpen? Dan kunt u het oefenboek van Smartie gebruiken als extra ondersteuning.

Begrijpend lezen oefenen

Om begrijpend lezen voor de cito extra te oefenen, om achterstanden in te halen of hiaten weg te werken, kunt u aan de slag gaan met het oefenboek Begrijpend Lezen Groep 7 of Groep 8. In deze bundels vindt u veel verhaaltjes en oefenmateriaal waarmee u samen met uw kind het begrijpend lezen kunt oefenen.

Het niveau stijgt stapsgewijs, zodat uw kind zijn of haar tekstbegrip steeds verder kan ontwikkelen en verdiepen. Doordat de vraagstelling hetzelfde is als in de Citotoetsen, bereidt u uw kind bovendien effectief hierop voor en dat kan positieve gevolgen hebben voor het schooladvies in groep 8.

Owl Age12 3