Begrijpend lezen basis groep 4

Combideal groep 4 (basis)

De leerstof in groep vier borduurt voort op wat kinderen in groep drie al hebben geleerd. Zo blijven ze rekenen, maar nu met grotere getallen. Begrijpend lezen blijft belangrijk en het onderdeel spelling wordt uitgebreid naar taal in groep vier.

Hier vallen zowel spelling als woordenschat onder. Al deze vaardigheden worden gedurende het schooljaar getest aan de hand van Cito-toetsen. Kinderen maken zowel tijdens het eerste halfjaar als het tweede halfjaar een aantal Cito-toetsen en u kunt uw kind thuis helpen om zich hier beter op voor te bereiden.

Combideal groep 4 (gevorderd)

In groep vier maken kinderen een aantal Cito-toetsen, onder andere over de onderwerpen rekenen, taal en begrijpend lezen. Hierbij borduurt de stof voort op wat kinderen al in groep drie hebben geleerd. Het onderdeel taal bestaat uit spelling, wat ook in groep drie aan de orde kwam, en het nieuwe onderdeel woordenschat.

De Cito-toetsen worden afgenomen aan het einde van het eerste en tweede halfjaar van groep vier. Wilt u uw kind hier beter op voorbereiden? Oefen dan samen thuis met oefenboeks.

Taal in groep 4

In groep vier leren kinderen om woorden juist te spellen. In groep drie leerden ze al kortere woorden van één lettergreep en in groep vier komen hier allerlei woorden van twee lettergrepen bij. Een ander belangrijk onderdeel van taal is de woordenschat van kinderen.

Ze leren nieuwe woorden, waardoor ze geschreven teksten en gesproken taal beter gaan begrijpen. Deze vaardigheden worden getest in de Cito-toetsen taal. Tijdens de toetsen laten kinderen zien dat ze woorden juist kunnen spellen en beantwoorden ze vragen over de betekenis van woorden.

Owl Age12 3

Begrijpend lezen in groep 4

In groep vier leren kinderen om korte teksten goed te begrijpen en hier vragen over te beantwoorden. Ze kunnen bijvoorbeeld een juiste titel voor een verhaaltje kiezen of een aantal zinnen op in de juiste volgorde zetten.

Ook kunnen op een lege plek in de tekst het juiste woord invullen. Begrijpend lezen wordt alleen aan het einde van het schooljaar getest met een Cito-toets, maar de kinderen maken gedurende het jaar wel twee Cito-toetsen technisch lezen.