Begrijpend lezen

Uit onderzoeken blijkt dat kinderen steeds minder lezen. Dat is jammer, want door veel te lezen oefenen ze niet alleen hun grammaticale kennis maar leren ze ook spelenderwijs te begrijpen wat ze lezen. Begrijpend lezen is minstens zo belangrijk als weten wat er staat en of de spelling juist is. Alleen als een kind snapt wat het leest kan het iets doen met de kennis. Dat is niet alleen belangrijk bij het lezen van een spannend boek. Het is minstens zo belangrijk bij het doen van een vervolgopleiding en later in een baan.

Begrijpend lezen vanaf groep 3
Kinderen leren lezen in groep 3 van de basisschool. Sommigen beginnen er al een beetje mee in groep 1 en 2, maar vanaf groep 3 wordt het lezen serieus aangepakt. Met uitgekiende leermethoden wordt de basis gelegd om ervoor te zorgen dat een kind later probleemloos kan lezen. In het begin betekent dit het herkennen van letters en het leren van losse woordjes. Vervolgens worden er zinnen gemaakt. Het is daarbij niet alleen de bedoeling dat het kind de letters op de juiste plaats zet om woorden te maken. Begrijpend lezen is ook dan al aan de orde. Het kind moet ook snappen wat de zin die hij net heeft geschreven betekent. In groep 3 zijn het nog eenvoudige zinnen, maar in de daaropvolgende jaren leert het kind steeds ingewikkelder zinnen te maken en die ook te begrijpen.

Moeite met begrijpend lezen

Sommige kinderen hebben moeite met begrijpend lezen. Een oorzaak kan zijn dat het kind dyslexie heeft. Iemand met dyslexie moet zich zo intensief concentreren op de woorden om ze te begrijpen dat de inhoud van een tekst niet doordringt. Maar ook concentratieproblemen kunnen een rol spelen. Als een kind snel is afgeleid dan moet hij steeds weer opnieuw beginnen met lezen omdat hij de draad van het verhaal kwijt is. Dat is erg vermoeiend. Als een kind het begrijpend lezen goed onder de knie heeft dan verhoogt dat ook het leestempo. Dat kan later goed van pas komen bij het volgen van een studie en in een baan.

Kan mijn kind goed begrijpend lezen?
Als ouders kan het lastig zijn om te ontdekken of je kind goed begrijpend kan lezen. Oefenen met teksten waarbij het kind na het lezen in eigen woorden moet samenvatten wat er staat is een goede manier om daarachter te komen. Als dan blijkt dat de inhoud van een tekst niet voldoende doordringt of blijft hangen dan is dat een signaal om extra aandacht te besteden aan begrijpend lezen. Door hier vroeg mee te beginnen kan de leesvaardigheid van het kind op een goed niveau worden gebracht.

Smartie helpt met begrijpend lezen
Als je het begrijpend lezen van je kind wilt trainen dan kunnen de lesmethodes van Smartie daarbij helpen. De boekjes zijn beschikbaar voor de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Je kunt ook kiezen voor het online platform waarmee het kind via computer of tablet de lesstof door kan nemen. Als een kind beter begrijpt wat het leest dan krijgt het kind vanzelf meer plezier in lezen. Een win-win situatie dus.