Bedrijvende vorm

Wat is de bedrijvende vorm?

Bedrijvende vorm is een begrip dat wordt gebruikt in de Nederlandse taal om te verwijzen naar een bepaalde vorm van een woord of een werkwoord. Het is een vorm van het werkwoord die gebruikt wordt om de actie uit te drukken die een persoon of een object doet of uitvoert.

Wat zijn de kenmerken van een bedrijvende vorm?

De bedrijvende vorm kenmerkt zich door verschillende kenmerken. Deze kenmerken helpen de taalgebruiker om de bedrijvende vorm in een zin te herkennen.

Kenmerk 1: Verandering in Stemsoort

De bedrijvende vorm wordt gekenmerkt door een verandering in de stemsoort. Het werkwoord neemt als het ware een nieuwe vorm aan en heeft meestal dezelfde betekenis als datgene wat eerder was gebruikt.

Kenmerk 2: Verandering in Lettergreep

Een ander kenmerk van de bedrijvende vorm is dat het werkwoord een verandering in lettergreep ervaren. Normaliter zijn werkwoorden drie lettergrepen, maar in de bedrijvende vorm kunnen er meer lettergrepen zijn. Hierdoor hebben zinnen waarin het werkwoord de bedrijvende vorm heeft een langere inhoud.

Kenmerk 3: Verandering van Naamval

Het werkwoord in de bedrijvende vorm verandert van naamval. Bij het veranderen van naamval worden verschillende lettergrepen toegevoegd aan het woord om het een ander gebied binnen de taal te laten ingaan. Dit geeft ook een verandering in de betekenis van het woord.

Voorbeelden van bedrijvende vormen

Hieronder staan als voorbeelden een aantal bekende bedrijvende vormen:

Het lezen van een boek

In dit voorbeeld is het werkwoord ‘lezen’ bedrijvend waarmee het verandering van naamval ervaart en meer lettergrepen krijgt, te weten: lezend.

Het schrijven van een artikel

In dit voorbeeld is het werkwoord ‘schrijven’ bedrijvend waarmee meerdere lettergrepen toegevoegd worden, te weten: schrijvend.

Het zingen van een lied

In dit voorbeeld is het werkwoord ‘zingen’ bedrijvend waarmee een verandering van naamval wordt ervaren en meerdere lettergrepen worden toegevoegd. Het werkwoord wordt nu: zingend.

Gebruik van bedrijvende vormen

De bedrijvende vormen kunnen worden gebruikt om de verandering of het gemoedsbeeld van een persoon of object te beschrijven, om te verduidelijken wat er precies aan de hand is of wat er aan het gebeuren is. In sommige gevallen kan het gebruik van de bedrijvende vorm helpen om meer precieze taal te gebruiken.

Gebruik bij het beschrijven van gevoelens

De bedrijvende vorm kan, net als bij andere werkwoorden, worden gebruikt om gevoelens te beschrijven die een persoon of object ervaart. De bedrijvende vorm kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te verduidelijken hoe iemand ergens mee bezig is of wat hij aan het doen is.

Vormen van bedrijvende werkwoorden

Er zijn verschillende vormen van bedrijvende werkwoorden. De meest voorkomende vormen zijn onder meer de volgende: onvoltooide, voltooide, passieve, voortzetting, voortdurende, resulterende, uitziende en aspirant.

Onvoltooide bedrijvende vormen

De onvoltooide bedrijvende vorm wordt gebruikt in het geval dat iemand of iets bezig is met het uitvoeren van een actie, maar nog geen resultaat heeft behaald. Deze vorm is bijvoorbeeld te gebruiken wanneer iemand iets aan het maken of aan het leren is, maar het nog niet heeft voltooid.

Voltooide bedrijvende vormen

De voltooide bedrijvende vorm wordt gebruikt in het geval dat iemand of iets de actie, waarmee ze bezig waren, hebben voltooid. In dit geval wordt het werkwoord in het verleden gebruikt om te verduidelijken dat iemand of iets het werk dat ze begonnen hebben, hebben voltooid.

Passieve bedrijvende vormen

De passieve bedrijvende vorm wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de persoon of het object waarvan wordt vertelt hetzelfde is als degene die de actie uitvoert. In dit geval wordt het werkwoord in het passieve gebruikt om te verduidelijken of zeker te stellen dat de persoon of het object heeft gehandeld.

Waarom bedrijvende vormen gebruiken?

Het gebruik van bedrijvende vormen kan helpen om een betere communicatie te onderhouden met andere sprekers of lezers. Het gebruik van bedrijvende vormen biedt taalgebruikers meer precisie bij het verduidelijken wat ze willen zeggen, waardoor het gesprek begrijpelijker en beter leesbaar wordt voor de ander.

Het gebruik van de bedrijvende vorm kan ook helpen om meer stijl en schoonheid toe te voegen in de taal door het voegen van meer lettergrepen in zinnen in een zin.

Concluderend

In het kort kunnen we het gebruik van bedrijvende vormen samenvatten als: een vorm van het meervoudige werkwoord waarmee de actie van iemand of iets wordt uitgedrukt en meer precisie wordt toegevoegd om het begrip van iemand of iets te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik je de bedrijvende vorm?

De bedrijvende vorm kan worden gebruikt om de verandering of het gemoedsbeeld van een persoon of object te beschrijven, om te verduidelijken wat er precies aan de hand is of wat er aan het gebeuren is.

Wat is de chaotische bedrijvende vorm?

De chaotische bedrijvende vorm is een werkwoord dat wordt gebruikt wanneer iemand of iets een chaotische of hectische actie uitvoert. Bijvoorbeeld, als iemand iets in haast doet, dan wordt de chaotische bedrijvende vorm gebruikt om de veranderde staat van de actie adequaat te beschrijven.

Wat voor soorten bedrijvende vormen zijn er?

Er zijn verschillende vormen van bedrijvende werkwoorden. De meest voorkomende vormen zijn onvoltooide, voltooide, passieve, voortzetting, voortdurende, resulterende, uitziende en aspirant.

Wat is het verschil tussen de bedrijvende vorm en de infinitief?

Het verschil tussen de bedrijvende vorm en de infinitief is dat het werkwoord in de bedrijvende vorm meer lettergrepen verkrijgt dan in de infinitief. In de infinitief blijft het werkwoord drie lettergrepen. In de bedrijvende vorm kunnen er meer lettergrepen toegevoegd worden.

Hoe zou je het gebruik van bedrijvende vormen kunnen verbeteren?

Het gebruik van bedrijvende vormen kan verbeteren door ervoor te zorgen dat je de verschillende vormen kent, waaronder onvoltooid, voltooide, passieve, voortzetting, voortdurende, resulterende, uitziende en aspirant. Verder kan het gebruik van bedrijvende vormen verbeteren door meer woordenschat uit te breiden,wat het gebruik van precieze taal mogelijk maakt.