Naam auteur: jane

Taal oefenen

Kinderen op de basisschool krijgen voldoende gelegenheid voor Taal oefenen. Taal is voor sommige leerlingen gewoon lastig. Mensen met een talenknobbel snappen dat vaak niet. Het is toch allemaal zo logisch en simpel. Maar dat geldt echt niet voor iedereen. En niet alle leerlingen op de basisschool die moeite hebben met taal hebben meteen dyslexie. …

Taal oefenen Lees meer »

Taal oefenen

Kinderen die naar de basisschool gaan leren vanaf groep 3 lezen en schrijven. Vanaf dat jaar is het belangrijk om de taalontwikkeling goed te volgen. Als er een achterstand ontstaat is die vaak lastig weer in te lopen. Taal oefenen is dan ook een vaardigheid die vaak op het programma staat in de klas. Taal …

Taal oefenen Lees meer »

Taal groep 3

Veel kinderen die groep 2 van de basisschool hebben doorlopen kunnen al een beetje lezen en schrijven. Ze leren hun naam schrijven en kunnen eenvoudige boekjes soms al lezen. Maar het leren lezen en schrijven begint pas echt in groep 3. Daar wordt taal echt een vak dat onderwezen wordt. Kinderen leren hun eerste woordjes …

Taal groep 3 Lees meer »

Taal

Taal is een breed begrip. Als het gaat om het onderwijs op de basisschool wordt er onderscheid gemaakt tussen schrijven en spelling enerzijds en begrijpend lezen anderzijds. Deze twee vaardigheden worden ook getoetst bij de eindtoets op de basisschool in groep 8. Daarnaast passen veel scholen tussentijdse toetsen toe in bijvoorbeeld groep 3 of in …

Taal Lees meer »

Spelling oefenen

Sommige mensen vragen zich af waarom spelling oefenen belangrijk is. Op iedere smartphone zit een spelling checker. In een tekstverwerker kun je de spelling controleren voordat je een tekst verstuurt of uitprint. Sterker nog: er zijn programma’s die zelfstandig teksten schrijven als je ze de juiste input geeft. Moeten kinderen dan nog leren om foutloos …

Spelling oefenen Lees meer »

Spelling oefenen

Het oefenen van spelling is belangrijk voor het ontwikkelen van een goed taalniveau. En dat is weer belangrijk in het dagelijks leven en voor het volgen van een opleiding en het vinden van een goede baan. Het Nederlands is een lastige taal, zeker voor mensen die niet geboren en getogen zijn in Nederland. Daarom is …

Spelling oefenen Lees meer »

Spelling groep 8

Groep 8 is een spannend jaar voor veel leerlingen. Het laatste jaar voordat de middelbare school wacht. Het jaar van de belangrijke eindtoets. In groep 8 wordt spelling steeds belangrijker. De docent gaat hier nu ook op letten bij andere vakken. Een vraag beantwoorden bij aardrijkskunde moet zonder fouten anders volgt er een aantekening en …

Spelling groep 8 Lees meer »

Spelling groep 6

Kinderen die moeite hebben met spelling in groep 6 kunnen daar erg veel last van hebben. Hoewel het bij andere vakken vaak niet fout wordt gerekend als er een spelfout wordt gemaakt geeft de juf of meester het meestal wel aan. En dat is natuurlijk niet fijn. Er zijn kinderen voor wie foutloos spellen een …

Spelling groep 6 Lees meer »

Spelling groep 5

Vanaf groep 5 gaan kinderen steeds meer zelfstandig teksten schrijven. Het blijft niet langer bij zinnetjes, er moeten ook verhalen worden geschreven. Niet van 5 kantjes, maar een kind in groep 5 moet bijvoorbeeld wel kunnen opschrijven hoe de kerstvakantie was of de verjaardag van oma. Ook een verhaaltje schrijven over een bepaald eenvoudig onderwerp …

Spelling groep 5 Lees meer »

Spelling groep 4

In groep 4 gaan de leerlingen meer aan de slag met zinnen maken. De zinnen worden langer, kinderen leren een komma te gebruiken. Ook wordt het belangrijk om te leren dat er verschil is tussen kleine letters en hoofdletters en dat een zin eindigt met een punt. Bij het oefenen van spelling wordt natuurlijk ook …

Spelling groep 4 Lees meer »